Velká Británie - obecné informace

Velká Británie je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Ačkoli Velká Británie vstoupila do Evropské unie již v roce 1973, do dnešního dne nevstoupila do eurozóny a ponechala si tak britskou libru jako svoji měnu. V roce 2006 došlo k významné reformě zákon Companies Act, tj. zákona upravujícího obchodní společnosti ve Velké Británii. Na základě reformy došlo k podstatnému zjednodušení procesu zakládání obchodních společností a jejich následnému fungování. Zákonodárci spojeného království postupovali ve snaze zvýšit atraktivitu Velké Británie pro nové investory. Na základě zmíněné reformy se Velká Británie stala zemí s nejjednodušším procesem zakládání obchodních společností v Evropské unii, a proto si velké množství podnikatelů z různých států zvolilo Velkou Británii jako nejvhodnější lokalitu pro založení společnosti.

Společnost s ručením omezeným ve Velké Británii

Private Limited Company (dále Ltd.), obdoba české společnosti s ručením omezeným, je nejoblíbenější formou obchodní společnosti ve Velké Británii. Společníci vlastní akcie Ltd. společnosti, neodpovídají za závazky společnosti svým majetkem a mohou ze společnosti kdykoli vystoupit. Tato forma obchodní společnosti je známa po celém světě a u obchodních partnerů i státních orgánů působí seriozním a profesionálním dojmem.

Založení společnosti Ltd.

První krokem při založení společnosti Ltd. je volba jejího názvu. Zakládající společníci musí při volbě názvu společnosti dodržet určitá pravidla, např. název společnosti nesmí být shodný či zaměnitelný s názvem již existující společnosti a název musí být zakončen slovy "Limited", "public limited company", anebo zkratkou "Ltd". Pro založení společnosti je nutné vypracovat společenskou smlouvu a stanovy společnosti. Společenskou smlouvu lze koncipovat tak, že je možné vykonávat téměř každý předmět podnikání, pouze s výjimkou licencovaných činností. Pro provádění jednotlivých činností není třeba prokazovat kvalifikaci. Společnost vzniká okamžikem svého zápisu do britského obchodního rejstříku (Companies House). V porovnání s praxí v jiných členských státech Evropské unie postupuje při registraci nové společnosti britský obchodní rejstřík velice rychle a k zápisu společnosti dochází do jednoho dne od doručení potřebných dokumentů a zaplacení poplatků.

Řiditel, sekretář, společník

Při založení společnosti Ltd. musí být obsazena funkce řiditele a funkce sekretáře (není povinná). V případě, že je ve společnosti pouze jeden řiditel, pak jím musí být fyzická osoba. Řiditel Ltd. společnosti má obdobnou funkci jako jednatel v české společnosti s ručením omezeným; náleží mu především obchodní vedení společnosti. Společnost musí mít minimálně jednoho společníka, který může být zároveň řiditel nebo sekretář. Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Na rozdíl od české právní úpravy může být fyzická osoba jediným společníkem neomezeného počtu Ltd. společností. Společníci se nezapisují do obchodního rejstříku, lze je však zjistit (pro absolutní anonymitu společníků lze využít institut "nominee shareholder"). Sekretář (Company secreatry) může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba a může zastupovat společnost výhradně na základě vystavené plné moci. Zpravidla přebírá úkoly spojené s povinností směrem ke státní správě.

Daně

Ve Velké Británii je aplikován progresivní daňový systém. V případě příjmu společnosti do 300.000 britských liber je daňová sazba 20%, zisk společnosti od částky 300.001 do 1.5 milionu britských liber je zdaněn sazbou od 20 do 26%. V případě příjmu společnosti nad 1.5 milionu liber je daňová sazba 26%.

Sídlo

Ltd. musí mít na území Velké Británie registrovanou kancelář pro přijímání úřední pošty.

Výhody založení Ltd. jsou:


  • Stabilní právní prostředí
  • Základní kapitál již od 1 britské libry (200.000,-Kč u české s.r.o.)
  • Velice rychlé založení společnosti
  • Nulové zdanění dividend vyplácených do jiných států Evropské unie

Doba založení společnosti

Do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky.


Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY