Francie - obecné informace

Francie je největší západoevropská země a jako bývalá koloniální velmoc si dodnes drží řadu zámořských teritorií. Francie je zakládajícím členem Evropské unie a členem skupiny nejvyspělejších světa G8. Je považována za druhou největší ekonomikou Evropy a pátou největší ekonomikou světa. Od roku 1999 se zde platí eurem, které nahradilo francouzský frank.

Společnost s ručením omezeným (Société à responsabilité limitée – SARL)

Minimální výše základního kapitálu není stanovena, výši kapitálu určuje společenská smlouva. Společníci, kteří musí být nejméně 2 a nejvýše 100, mohou být fyzické nebo právnické osoby. Společníci ručí do výše svého vkladu. Registrace v obchodním rejstříku je povinná.

Společnost s ručením omezeným s 1 společníkem (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL)

Minimální výše základního kapitálu není stanovena, výši kapitálu určuje společenská smlouva. K založení je třeba pouze 1 společníka. Režim společnosti je stejný jako u SARL. Registrace v obchodním rejstříku je povinná. Společník ručí do výše vkladu.

Akciová společnost (Société anonyme – SA)

Minimální výše základního kapitálu je 37 000 €, přičemž nejméně 50 % základního kapitálu musí být splaceno před počátkem podnikatelské činnosti. Minimální počet akcionářů je stanoven na 7, může se jednat o fyzické nebo o právnické osoby. Tato společnost musí mít povinně správní radu skládající se z 3-18 členů, a dozorčí radu, která musí mít alespoň 3 členy. Zároveň musí být sídlo ve Francii. Největší výhodou je fakt, že akcionáři ručí pouze do výše svého vkladu a že akcie jsou obchodovatelné a převoditelné. Registrace v obchodním rejstříku je povinná.

Zjednodušená Akciová společnost (Société par actions simple – SAS)

Toto je nově vzniklá společnost, která je více flexibilní než akciová společnost SA, protože založení a vznik je podstatně jednodušší. Společnost může být založena i jedním společníkem, přičemž tento společník může být fyzická osoba nebo právnická. Společnost musí mít předsedu, který je zvolen akcionáři. Výše základního kapitálu je stejná jako u akciové společnosti, tedy 37 000 €. Zjednodušená akciová společnost nemůže činit veřejnou nabídku. Registrace v obchodním rejstříku je povinná. Největší výhodou je fakt, že akcionáři ručí pouze do výše svého vkladu.

Založení společnosti s ručením omezeným (SARL, EURL)

Prvním krokem založení společnosti je volba obchodního jména firmy. Poté následuje sepsání společenské smlouvy a souvisejících dokumentů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. Obsah společenské smlouvy má vliv na daňové povinnosti a odpovědnosti jednatele. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je nutné registrovat společnost na finančním úřadě a zveřejnit zprávu o vzniku společnosti v obchodním věstníku.

Daně

Francouzské obchodní společnosti odvádí daň ve výši 34% z čistého zisku.

Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY