Spopjené státy americké (USA) - obecné informace

Spojené státy americké jsou nejsilnější ekonomikou světa a politickou velmocí. USA je federativní republika skládající se z 50 států, z nichž každý má vlastní právní úpravu. Mnohé americké státy se snaží přilákat domácí i zahraniční investory do své jurisdikce a z tohoto důvodu upravují své zákony, tak aby byly co nejvýhodnější pro zakládání a další fungování obchodních společností. Mezi státy s nejvýhodnější právní úpravou obchodních společností patří především Delaware a také Nevada.

Limited Liability Company (LLC)

Limited Liability Company (společnost s ručením omezeným) patří k nejpreferovanějším typům společností ve Spojených státech. Jak název napovídá, jde o formu, v níž jsou společníci chráněni před odpovědností za dluhy společnosti. V některých státech USA je podobná právní úprava práva obchodních společností jako v tradičních offshore lokalitách, ale zásadní výhodou LLC společnosti je však reputace americké firmy.

Nevadská (LLC)

Nevadská LLC může být založena i jedním zakladatelem, který může být zároveň jediný ředitel (jednatel), sekterář a pokladník. Velkou předností Nevadské LLC je její status tzv. pass - through tax entity. To znamená, že (na rozdíl od některých jiných forem společností) na úrovni samotné LLC nedochází ke zdanění zisku, přičemž dani podléhají teprve až podíly na zisku (dividendy) vyplácené společníkům. Právě z tohoto důvodu si LLC mezi zájemci o založení americké společnosti získala značnou oblibu. Nevadské LLC může podnikat v kterémkoli státě USA i mimo USA, a to včetně České republiky.

Registrace společnosti

Podobně jako v České republice, také v USA se vyžaduje, aby byl název společnosti jedinečný (tj. nepoužívaný žádnou jinou společností), nebyl zaměnitelný a nepůsobil klamavě. V případě, že se v názvu vyskytuje jméno fyzické osoby, vyžaduje se připojení dodatku označující právní formu. Sama společnost nemusí mít registrované sídlo v USA. Stát Nevada ovšem požaduje uvedení adresy prvního ředitele. V případě zájmu o adresu v Nevadě je možné využít služby přeposílání pošty.

Založení společnosti v Nevadě přináší kromě jiného tyto výhody:

 •  žádné daně z příjmů společnosti
 •  žádné daně z podílů ve společnosti
 •  žádné koncesní daně
 •  nominální roční poplatek (125 USD)
 •  minimální požadavky na předkládání a zveřejňování listin
 •  společníci nejsou zveřejňováni
 •  společníci ani řiditelé společnosti nemusejí žít v USA ani být občany USA
 •  jednání řiditelů ani valné hromady se nemusí konat v USA

Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY