Polsko - obecné informace

S téměř 40 miliony obyvatel je Polská republika je šestým nejlidnatějším státem Evropské unie. Polská ekonomika je považována za jednu z "nejzdravějších" v postkomunistických zemích a je zároveň jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropské unii. Vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel je Polsko významnou ekonomickou silou nejen ve středoevropském regionu, ale nabývá stále většího významu i na celoevropské úrovni.

Polská společnost z ručením omezeným sp.z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Nejběžnější formou obchodní společnosti v Polsku je společnost s ručením omezeným sp. z o.o., která je vhodná především pro malé a středně velké podnikatelské aktivity. Společnost sp. z o.o. musí mít minimálně jednoho společníka, kterým může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Společnost musí mít dále alespoň jednoho jednatele, kterým musí být fyzická osoba. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí dojít ke splacení 5.000 PLN (cca 30.000,-Kč) základního kapitálu společnosti. Doba nutná pro registraci společnosti je přibližně 6 týdnů. Společnost musí vést účetnictví v polském jazyce a každoročně podávat daňové přiznání a účetní závěrku.

Polská akciová společnost S.A. (spolka akcyjna)

Polská akciová společnost je kapitálovou společností a může být založena jednou osobou s tím omezením, že ji nemůže založit společnost s ručením omezeným s jedním společníkem. Minimální základní kapitál pro založení akciové společnosti je 100.000 PLN. Orgány společnosti tvoří valná hromada a dozorčí rada.

Daně

Daň z příjmu právnických osob je v Polsku stanovena jednotnou sazbou 19%. Rovněž dividendy jsou v Polsku daněny sazbou 19%.

Doba nutná pro založení společnosti

Rychlost procesu založení nové obchodní společnosti závisí na vytíženosti jednotlivých soudů. Tento proces tak může trvat v různých městech odlišnou dobu. Založení společnosti sp. z o.o. trvá většinou více než 6 týdnů. Doba pro založení akciové společnosti v Polsku je přibližně stejná jako doba pro založení společnosti s ručením omezeným.

Jako rychlejší alternativou k založení nové společnosti v Polsku je koupě již založené ready made společnosti, tedy společnosti, které byla založena jen za účelem dalšího prodeje. V tomto případě může nabyvatel začít podnikat ihned po podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu a vyřízení nezbytných formalit.


Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY