Německo - obecné informace

Německo (spolková republika Německo - SRN) je federativní stát skládající se z šestnácti zemí. Německo má 82 milionů obyvatel a je tak nejlidnatější Stát Evropské unie. Německo je nejsilnější evropskou a čtvrtou nejsilnější světovou ekonomikou, což z něj činí významného hráče na evropské i světové politické scéně. SRN je zakládajícím členem Evropské unie. Od roku 2002 se zde platí eurem, které nahradilo původní marku. Obchodná vztahy mezi Českou republikou a Německem jsou na velmi vysoké úrovni, SRN je tak nejvýznamnější obchodním partnerem České republiky, kdy více než 30% veškerého exportu z ČR směřuje právě do SRN.

Tzv. „mini“ společnost s ručením omezeným - UG (Unternehmergesellschaft), také známá jako mini GmbH

Společnost UG je v německém právu novinkou. Tato právní forma obchodní společnosti vznikla v roce 2008, a to především v reakci na odchod investorů z Německa. Z důvodu veliké administrativní náročnosti neměli podnikatelé zájem zakládat společnosti v Německu a pro založení společnosti volili státy s jednodušší úpravou procesu zakládání společností, především Velkou Británii. Společnost UG může mít základní kapitál v rozmezí již od 1 eura do 25.000 eur. Založení UG společnosti je relativně málo administrativně náročné. Společnost AG může mít jen jednoho jednatele a nanejvýš 3 společníky. Společnost musí čtvrtinu svého zisku vkládat do rezervního fondu do té doby, než dojde k "dorovnání" základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (GmbH), tedy částky 25.000 eur.

Společnost s ručením omezeným v Německu - GmbH (Gesellschaft , mit beschränkter Haftung)

Společnost GmbH je českou obdobou společnosti s ručením omezeným. Obdobně jako české s.r.o. je i německé GmbH oblíbenou právní formou pro uskutečňování podnikatelských aktivit. Minimální základní kapitál je 25.000 EUR. Společnost s ručením omezeným může založit jedna fyzická nebo právnická osoba. Minimální vklad společníka je 100 EUR. Základní kapitál se zapisuje stejně jako v České republice, tedy do obchodního rejstříku. Společnost může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatel nemusí být občan Spolkové republiky Německo.

Akciová společnost AG - (Aktiengesellschaft)

Společnost AG je vhodná pro uskutečňování rozsáhlejších podnikatelských aktivit. Minimální základní kapitál je 50.000 EUR. Minimální počet zakladatelů je 1. Akcionáři neručí za závazky společnosti. Minimálně 5% z ročního zisku musí být vkládáno do zákonného rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho hodnota dosáhne 10% základního kapitálu. Orgány společnosti jsou valná hromada a dozorčí rada.

Založení společnosti

Pro založení společnosti je nejprve nutné ověřit dostupnost obchodního jména nové společnosti. Poté následuje sepsání zakladatelské smlouvy a její potvrzení notářem. Základní kapitál společnosti musí být uložen na zvláštní bankovní účet. Po deponování základního kapitálu a doložení potřebných dokumentů od jednatelů společnosti následuje zápis do obchodního rejstříku. Poté musí dojít k registraci společnosti na příslušný živnostenský úřad, finanční úřad a u obchodní komory. V případě, že společnost má zaměstnance je nutné provést registraci na úřadě k platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Doba nutná pro založení společnosti

Doba nutná pro založení společnosti s ručením omezeným činí přibližně 3 týdny.

Daně

V Německu dochází ke zdanění na dvojí úrovni. Federální daň z příjmu právnických osob je ve výši 15%. Dále společnosti platí "obchodní daň", která je placena ve prospěch obce. Tato obchodní daň je daňově uznatelným nákladem pro platbu daně federální. Daňové přiznání je nutné odevzdat do konce května.


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY