Maďarsko - obecné informace

Maďarsko vstoupilo do Evropské unie v roce 2004 společně s Českou republikou a dalšími státy. Do Maďarska proudí 30% veškerých zahraničních investic směřujících do Střední Evropy, což dokazuje maďarský ekonomický rozvoj.

Společnost s ručením omezeným Kft (Korlátolt fösségü társaság)

Podobně jako v jiných jurisdikcích, také v Maďarsku je zdaleka nejvyužívanější formou společnost s ručením omezeným. Její obliba je dána především kombinací relativně nízké pořizovací ceny a limitovaného osobního ručení společníků za dluhy společnosti. Společnost s ručením omezeným je tak nejvýhodnější formou podnikání pro malé a střední podnikatele. U společnosti s ručením omezeným je vyžadována minimální částka základního kapitálu, která činí 500.000 HUF, přičemž před zápisem do obchodního rejstříku musí být kapitál splacen alespoň z 50%. Co se týče počtu společníků, jejich občanství či místa bydliště, neexistují žádná omezení. Dozorčí rada o 3 - 15 členech se povinně vytváří pouze v případě, že základní kapitál převýší 50 mil. HUF nebo průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek převýší 200.

Založení s.r.o. v Maďarsku trvá zpravidla dva až pět týdnů.

Akciová společnost - Zrt.(Részvénytársaság )

Akciová společnost je využívaná obvykle pro provozování větších podniků, avšak její obliba v poslední době roste též i u menších a středně velkých podnikatelů. Nulové ručení společníků (akcionářů) za dluhy akciové společnosti z ní činí jednu z nejatraktivnějších podnikatelských forem v Maďarsku. Předepsaná minimální výše základního kapitálu akciové společnosti činí 20 mil. HUF s tím, že 10 mil. HUF nebo 30% (v závislosti na tom, která částka je vyšší) kapitálu musí být splaceno v hotovosti. Zákon vyžaduje, aby byla výše podílů dělitelná 10.000 HUF. Pokud jde o společníky (akcionáře), nejsou žádná omezení týkající se jejich počtu, jejich občanství nebo místa bydliště.

Založení maďarské a.s.obvykle netrvá déle než tři až pět týdnů.

Daně

V Maďarsku je nastaveno progresivní danění příjmů fyzických osob. Daňová sazba se pohybuje v rozpětí 17 až 32%. Pro daň z příjmů právnických osob jsou stanoveny 2 sazby, a to sazba 10% příjmy do 250 milionu HUF a sazba 19% pro příjmy nad 250 milionu HUF.


Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY