Holandsko - obecné informace

Nizozemí (oficiální název Nizozemské království), zvané také Holandsko, je zakládajícím členem Evropské unie a 16. největší ekonomikou světa. Nizozemí je velice žádanou lokalitou pro zakládání obchodních společností, a to z důvodu výhodného daňového systému. Společnost KPMG ohodnotila nizozemský daňový systém jako v Evropě nejatraktivnější pro podnikatelské aktivity.

Besloten Vennootschap (BV): společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou s minimální základním kapitálem ve výši € 18 000, z čehož 25% musí být splaceno před zápisem do obchodního rejstříku. Pro založení společnosti je nutné, aby notář sepsal stanovy společnosti v holandštině. Dále je nutné, aby zakladatel doložil potvrzení od Ministerstva spravedlnost Nizozemí potvrzující, že zakladatel společnosti nebyl zapleten do bankrotu nebo podvodu. Každá společnost registrovaná v Nizozemsku zde musí mít registrované sídlo, které slouží ke korespondenčnímu styku s úřady. Společnost BV může být založena i jen jedním zakladatelem (společníkem) a může mít jen jednoho jednatele. Společníci i jednatelé mohou být jakékoliv národnosti a jakéhokoliv místa pobytu. Společníky i jednateli mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Akcie tohoto druhu společnosti nejsou volně převoditelné.

Naamloze Vennootschap (NV): akciová společnost

Akciová společnost je právnickou osobou vhodnou pro uskutečňování větších podnikatelských aktivit. Minimální základní kapitál je 45 000 € a je rozdělen na akcie, které jsou volně převoditelné. Akciová společnost může být založena i jediným zakladatelem. Obchodní činnost společnosti řídí představenstvo a dozorčí rada, která se povinně zřizuje pouze v případě, že společnost má více než 100 zaměstnanců.

Založení společnosti

Prvním krokem při založení společnosti je vyhotovení společenské smlouvy notářem, jejíž znění musí být schváleno ministerstvem spravedlnosti, a to prostřednictvím vydání potvrzení "no objections", které prokazuje, že zakladatelé a jednatelé společnosti splňují zákonné požadavky stanovené zákonem pro účast a výkon funkce v obchodní společnosti. Společenské smlouva obsahuje určení základního kapitálu, jména zakladatelů, akcionářů a jednatele/ů. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je společnosti přiděleno registrační číslo. Následně musí dojít k registraci společnosti u obchodní komory a finančního úřadu.

Daně

V Nizozemsku je aplikována dvojí sazba daně pro příjmy právnických osob. Společnosti se ziskem do 200.000 eur odvádí daň ve výši 20%. Společnosti se ziskem vyšším než 200.000 eur odvádí daň ve výši 25%. Důvody, pro které je Nizozemsko považováno za jednou z nejatraktivnějších lokalit pro registraci obchodních společností, jsou daňové výjimky. Kapitálové zisky a dividendy přijaté od dceřiných společností nepodléhají dani, a to v případě, že dceřiná společnost vyvíjí podnikatelské aktivity a nizozemská mateřská společnost má podíl v této společnosti minimálně ve výši 5%.


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY