Založení společnosti s ručením omezeným

Základní informace o založení společnosti s ručením omezeným

 • Společnost může založit minimálně jedna fyzická nebo jedna právnická osoba
 • Minimální výše základního kapitálu činí 200 000 Kč, přičemž nejnižší možný vklad jednoho společníka je 20 000 Kč
 • Při vzniku firmy musí být splaceno alespoň 100 000 Kč, všechny nepeněžité vklady a minimálně 30% z vkladu každého ze zakladatelů
 • Celkový vklad musí být splacen nejpozději do 5 let od vzinku společnosti
 • Společníci ručí společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu do OR
 • Orgány společnosti: valná hromada, statutárním orgánem jsou jednatelé a dozorčí rada (není povinná). Další orgány určí společenská smlouva

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) může být založena dvěma způsoby; v případě, že firmu zakládá jednotlivec, sepisuje se zakladatelská listina. Zakládají-li společnost dvě a více osob, podepisuje se společenská smlouva. Zakladateli mohou být jak fyzické (FO) , tak i právnické osoby (PO) .

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat: 

 • Název a sídlo společnosti
 • Předmět podnikání
 • Určení společníků uvedením firmy - PO název a adresa sídla, FO jméno a adresa trvalého bydliště
 • Výši základního kapitálu a výši vkladů jednotlivých společníků
 • Jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a jejich pozice ve firmě
 • Určení správce vkladu
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se rada zřizuje
 • Uvedení nepeněžitých vkladů
 • Údaje o rezervním fondu
 • Je-li to v zájmu společnosti, mohou být navrženy i stanovy

Společnost s ručením omezeným vzniká tehdy, jsou-li splněny následující požadavky:

 • FO i PO musí mít živnostenské oprávnění
 • Výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý)
 • Výpis z katastru nemovitostí (max. 3 měsíce starý)
 • Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům
 • Úředně ověřená společenská smlouva/zakladatelská listina musí být sepsána a podepsána všemi zakladateli
 • Musí být splaceny všechny nepeněžité vklady, minimálně 100 000 Kč ze základnho kapitálu a min. 30% vkladu každého společníka

Teprve tehdy, když jsou splněny výše zmíněné požadavky, rejsříkový soud povolí zápis akciové společnosti do Obchodního rejstříku, což může trvat i 90 dní.

Založení s.r.o. je tedy zdlouhavý a administrativně náročný proces, který v současné době většinou vázne na pomalé rychlosti úřadů. Celý průběh může trvat déle než měsíc. Jakákoliv chyba v administraci pak může založení s.r.o. prodloužit o další týdny. Buďte lepší než Vaše konkurence a usnadněte si založení s.r.o. díky prodeji firem neboli ready made společností.

Nabízíme společnosti s ručením omezeným na míru

Pokud se Vám nechce podstoupit zdlouhavý proces zakládání firmy, anebo prostě nevíte, jak při zakládání s.r.o. postupovat, spolehněte se nás. Nechte si poradit od našich školených profesionálů, kteří se této problematice věnují dnes a denně. S využitím našich služeb pro Vás bude založení s.r.o. snadné, rychlé a se zárukou preciznosti z naší strany.

Založení s.r.o. není jedinou službou tohoto typu, kterou Vám můžeme nabídnout. Pokud máte zájem o založení a.s., není problém. To sámé nabízíme i pro evropskou společnost.

Ready made s.r.o, podnikejte do 24 hodin

Určitě nejjednodušším způsobem, jak začít podnikat, je koupě ready made společnosti, na které se specalizujeme především. Jestliže chcete začít s podnikáním opravdu rychle, třeba ještě dnes, ready made firmy jsou pro Vás tím správným řešením.

Naše aktuální nabídka ready made společností s ručením omezeným

Název společnosti Typ Město Zapsána v OR Cena Info
24265098 Tresore s.r.o. s.r.o. Praha 29. 08. 2012 28 900 Kč Rezerovat
24181102 RABIOSA s.r.o. s.r.o. Praha 22. 11. 2011 35 000 Kč Rezerovat
24179931 GRALOX s.r.o. s.r.o. Praha 22. 11. 2011 35 000 Kč Rezerovat
24846848 A ZADARMO s.r.o. s.r.o. Praha 19. 05. 2011 69 000 Kč Rezerovat
29048486 STEELWORK s.r.o. s.r.o. Praha 05. 03. 2010 99 000 Kč Rezerovat
Celkem společností: 5 Reset filteru

Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY