Kypr - obecné informace

Kypr (oficiální název Kyperská republika), s hlavním městem Nicosia, je ostrovní stát nacházející se ve středozemním moři poblíž Řecka a Turecka. Kypr vstoupil do Evropské unie 1. května 2004 a od 1. ledna 2008 se připojil k eurozóně. Před vstupem do Evropské unie byl Kypr považován za klasickou offshore jurisdikci, avšak podmínkou vstupu Kypru do Evropské unie bylo sjednocení kyperské legislativy v souladu se standardy Evropské unie. V současné době patří Kypr mezi nejvýhodnější destinace pro daňové plánování. Kypr je evropská destinace s nejnižší daňovou zátěží. Daň z příjmů právnických osob je 10% a je tak nejnižší v celé Evropské unii. Kyperské úřady jsou vůči zahraničním podnikatelům velmi vstřícné a mají s poskytováním pomoci zahraničním investorům dlouhodobé zkušenosti.

Obecné informace - Kypr International Business Company (IBC)

Kyperská mezinárodní obchodní společnost (IBC) je jednou z nejvýhodnějších metod daňového plánování. Podmínky pro založení IBC jsou stanoveny právními předpisy Kypru, zejména Firemním zákonem Cap 113 z roku 1951, který v podstatě kopíruje Companies Act z roku 1948 ve Spojeném království a dalšími předpisy, které stanovují nízké daňové zatížení pro společnosti, které jsou řízeny a kontrolovány mimo Kypr. Klíčovou podmínkou pro plné využití výhod IBC, je přítomnost smluv o zamezení dvojího zdanění mezi zemí registrace (Kypr) a zemí, kde IBC nebo její dceřiná společnost bude vyvíjet aktivní činnost. V tuto chvíli existuje více než 40 mezinárodních smluv podepsaných mezi Kyprem a dalšími zeměmi včetně České republiky. Díky rozvinuté síti smluv o zamezení dvojího zdanění je Kypr ideálním místem pro sídlo společnosti uskutečňující podnikatelské aktivity nejen na území Evropské unie, ale také na území východní Evropy.

Registrace Mezinárodní obchodní společnost

Prvním krokem v tomto procesu je volba názvu společnosti. Název musí obsahovat slovo "Limited" nebo jeho zkratku "LTD" a znamená statut omezeného ručení. Lhůta pro schválení jména příslušným státním orgánem je 6-7 pracovních dnů. Jakmile je schválen název společnosti, dojde k vyhotovení společenské smlouvy a stanov. Veškeré podklady jsou poté předány k registraci na Registrar of Companies. Tato procedura trvá přibližně 15 pracovních dnů a poté společnost obdrží registrační číslo. Za dalších 4 - 5 pracovních dnů je možné získat firemní dokumenty.

Řiditel, sekretář a společník

Každá Ltd. společnost musí mít alespoň jednoho řiditele (director), jednoho sekretáře (secretary) a jednoho společníka. Řiditelem může být fyzická nebo právnická osoba. V zájmu usnadnění fungování společnosti bývá běžné, nikoliv však nezbytně nutné, využít služeb nominee řiditelů. Funkce sekretáře společnosti je vyžadována zákonem. Sekretář je jmenován řiditeli, a přestože není rozhodující jeho občanství, bývá doporučováno, aby šlo o osobu s pobytem na Kypru. Společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V případě, že si společník nepřeje, aby bylo jeho jméno registrováno v kyperském obchodním rejstříku, je možné využít služeb nominee společníků, kteří budou uváděni v příslušných registrech, zatímco skutečný společník zůstane skryt.

Daně na Kypru

Společnosti, které jsou kyperskými daňovými rezidenty, platí daň z příjmu ve výši 10 %. Touto sazbou jsou daněny celosvětové příjmy rezidentní společnosti. Za rezidentní společnost je považována společnost, která je řízena na území Kypru (v praxi to znamená, že většina jednatelů společnosti sídlí na Kypru a na Kypru jsou rovněž organizovány valné hromady společnosti). U společnosti, která není kyperský daňový rezident, dochází ke zdanění pouze příjmů pocházejících z území Kypru. Dividendy přijaté ze zahraničí jsou zcela osvobozeny od daně z příjmu. V praxi to znamená, že Kyperská společnost vlastnící podíl v dceřiné společnosti na území Evropské unie přijímá dividendy, které nejsou sníženy o srážkovou daň ve státu sídla dceřiné společnosti. Kyperská společnost dále vyplácí přijatá dividenda svým společníkům bez toho, aby došlo k jejich zdanění. Žádné další zvláštní poplatky společnosti operující na území Kypru neplatí.

Sídlo na Kypru

Kyperský právní řád vyžaduje u IBC podmínku sídla společnosti na Kypru. Tato adresa je pak využívána v oficiálním styku s kyperskými úřady.

Bankovní účet

Společnost může vlastnit jeden nebo více bankovních účtů vedené bankou na Kypru, a to v jakékoli měně.

Doba nutná pro založení společnosti činí přibližně tři týdny. V případě, že chcete společnosti na Kypru rychleji, pak si můžete vybrat z nabídky ready made společností, tj. společností, které již byly založeny a jsou připraveny k okamžitému prodeji.

Ceník


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY