Založení evropských společností SCE

Evropská družstevní společnost

Obdobně jako Evropská společnost (SE) představuje Evropská družstevní společnost (SCE) v členských státech Evropské unie moderní a dynamickou právnickou osobu stojící na základech práva Evropské unie. SCE mohou založit jednak fyzické osoby původem nejméně ze dvou různých členských států, a jednak osoby právnické, ovšem mimo to lze SCE zřídit fůzí již existujících družstev, přičemž však vždy musí být při jejím vzniku zachován prvek nadnárodnosti, tzn. musí jít vždy o subjekty se sídlem nejméně ve dvou státech EU.

Z hlediska vnitřní struktury se SCE nijak zásadně neliší od družstva, jak ho známe podle úpravy obchodního zákoníku. SCE by v prvé řadě mělo sloužit k uspokojování potřeb svých členů, resp. k rozvoji jejich sociálních či hospodářských činností. Mezi výhody SCE patří omezené ručení a možnost přemístění sídla do jiného členského státu. S ohledem na stále rostoucí atraktivitu tohoto typu právnických osob při stále sílícím významu možnosti mezinárodní spolupráce v rámci zemí EU nabízí naše společnost založení SCE dle přesných požadavků klienta.

Co od Vás budeme potřebovat?

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY