Základní informace

Region Balkánu je, vzhledem ke svému značnému růstovému potenciálu, jedním z perspektivních trhů pro expedující české podnikatele. Srbsko, jakožto kandidát členství v EU, v posledních letech zaznamenalo značný pokrok v přibližování své obchodní legislativy standardům EU a ve zlepšování podnikatelského prostředí. Také proto zájem o srbské společnosti vytrvale narůstá. Nejčastějšími právními subjekty v Srbsku jsou společnosti s ručením omezeným ("društvo s ograničenom odgovornošću- d.o.o.") a akciové společnosti ("akcionarsko društvo - a.d."). Základní jmění společnosti s ručením omezeným činí v přepočtu asi 12.500,- Kč. Akciová společnost má zákonem stanovený minimální kapitál v přepočtu přibližně 250.000,- Kč. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku musí být složeno nejméně 50% základního kapitálu. V Srbsku existuje tzv. registr hospodářských subjektů, který je jednotnou centrální, veřejnou a elektonickou bází informací o příslušném subjektu na území Srbska. Za vedení registru je zodpovědný tzv. registrátor. Registr obsahuje jak základní údaje o subjektu (název, sídlo, datum založení, DIČ, předmět činnosti, atd.), tak údaje o jménu a adrese zakladatele/ů a ředitele firmy. Pokud o to subjekt projeví zájem, může registr obsahovat i telefonní a faxové spojení, stejně jako e-mailovou a webovou adresu firmy. Registr je přístupný i na internetu.

Výhody podnikání v Srbsku:

  • příznivé mzdové náklady,
  • bilaterární dohoda o volném obchodu s Ruskem,
  • dohoda o volném obchodu s Tureckem a Běloruskem.

Cenové náklady na založení s.r.o. v Srbsku vycházejí na řádově od 1 500 EUR, bez základního kapitálu.


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY