Seznam předmětů podnikání

SEZNAM PŘEDMĚTŮ PODNIKÁNÍ

Nemovitosti

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Koupě, prodej, držení, základní pronájem jednotlivých nemovitostí
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Obchod, dražby, pronájmy

 • Velkoobchod
 • Maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 • Provádění veřejných dražeb dobrovolných
 • Provádění veřejných dražeb nedobrovolných
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Poradenství, zprostředkování, oceňování

 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Služby osobní

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Holičství, kadeřnictví
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Služby obchodní a profesní

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Grafické a kresličské práce
 • Příprava a vypracování technických návrhů
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Projektování pozemkových úprav
 • Provozování pohřební služby
 • Provádění balzamace a konzervace
 • Provozování krematoria

Služby všeobecné a ostatní

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Stavebnictví a řemesla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Hodinářství
 • Kamnářství
 • Kominictví
 • Kovářství, podkovářství
 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Obráběčství
 • Pokrývačství, tesařství
 • Slévárenství, modelářství
 • Truhlářství, podlahářství
 • Uměleckořemeslné zpracování kovů
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Izolatérství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Zednictví
 • Zlatnictví a klenotnictví
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

Zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybářství

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 • Drezúra zvířat
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Doprava, dopravní prostředky, poštovní a kurýrní služby

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Opravy silničních vozidel
 • Provozování autoškoly
 • Taxislužba
 • Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 • Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly do 3,5 tuny
 • Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny
 • Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly do 9 osob vč. řidiče
 • Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly nad 9 osob vč. řidiče
 • Vnitrozemská vodní doprava
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Stroje, nástroje, přístroje a zařízení

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Potravinářství

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Pivovarnictví a sladovnictví
 • Řeznictví a uzenářství
 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Pohostinství a ubytování

 • Hostinská činnost
 • Ubytovací služby

Kovy a kovové výrobky

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Uměleckořemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Dřevozpracující činnosti, papírnictví

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Nerosty a suroviny (dobývání, zpracování)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Zpracování kamene

Textilie, oděvy,obuv, kůže

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Barvení a chemická úprava textilií
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Zpracování kůží a kožešin

Chemie, plasty, pryže

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Zpracování gumárenských směsí
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)
 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Sklo, keramika

 • Výroba a zpracování skla
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Broušení a leptání skla

Elektřina, teplo, plyn, voda, odpady

 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Bezpečnost, ochrana osob, zdraví a majetku

 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • Ostraha majetku a osob
 • Služby soukromých detektivů
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Zbraně, výbušniny

 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
 • Provádění pyrotechnického průzkumu
 • Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Ostatní specializovaná výroba

 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Výroba a opravy hudebních nástrojů
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 • Výroba a zpracování paliv a maziv

Informační technologie

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Věda, výzkum, vzdělávání, výuka

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování autoškoly
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

Vydavatelství, nakladatelství, audiovizuální díla, zpravodajství

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zdravotnictví, záchranářství

 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Poskytování zdravotních služeb
 • Provozování nestátního zdravotnického zařízení
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Oční optika
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Vodní záchranářská služba

Zábava, sport, cestování, životní styl

 • Provozování kulturních, kulturněvzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 • Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Průvodcovská činnost horská
 • Provozování solárií
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby

Ostatní

 • Geologické práce
 • Výkon zeměměřických činností
 • Zpracování návrhu katalogizačních dat
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty **)
 • Vedení spisovny

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY