Prodej evropských společností SE

Evropská společnost, známá také pod latinským názvem Societas Europea (SE), je akciová společnost, jejíž právní forma je založena na právu Evropské unie. Smyslem SE je především usnadnit volný pohyb kapitálu na území Evropské unie a sjednotit právní úpravu členských států. Evropská společnost přináší řadu výhod. Základní výhodou je možnost SE přesunovat své sídlo v rámci Evropské unie, bez toho, aby muselo dojít k likvidaci společnosti. Společnosti tak může přemístit své sídlo podle svého uvážení a vybrat si stát s nejvhodnější daňovým a právním systémem. Mezi další výhody SE bezesporu patří nadnárodní image společnosti a větší transparentnost vůči obchodním partnerům.

S ohledem na stále rostoucí atraktivitu tohoto typu právnických osob při stále sílícím významu možnosti mezinárodní spolupráce v rámci zemí EU nabízí naše společnost založení SE dle přesných požadavků klienta. Založení SE představuje jak z hlediska administrativního, tak i z hlediska časového velmi náročný proces, jenž je navíc komplikován samotným statutem společnosti omezujícím subjekty způsobilé k jejímu založení. SE tak může de facto vzniknout pouze fúzí nejméně dvou obchodních společností z různých států EU.

Ready - made SE

S ohledem na časově náročné zakládání evropských společností Vám nabízíme možnost nákupu již založené ready-made SE, a to včetně zajištění kompletního servisu spočívajícího ve vyřízení veškerých náležitostí spojených s touto transakcí. Tak jako v ostatních případech prodeje ready-made společností se samozřejmě jedná o SE s plně splaceným základním kapitálem (120 000 €), které fakticky nevykonávají žádnou obchodní činnost. Nyní si můžete vybrat z našeho katalogu hotových evropských společností a začít podnikat za hodinu!

Co od Vás budeme potřebovat?

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 725 309 032
  • Telefon 2: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY